Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

  • 0 comments

Operacija je omogočila mladim od 15. do vključno 29. leta zgodnjo in kakovostno zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem povečala delež zaposlenih mladih, vključenih v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Taka zaposlitev mladim omogoča možnost zaposlitve in pridobivanja kakovostnih

Read more