O nas

Mladinski evropski projektni in informacijski center Piran s krajšim imenom Mladinski EPI center Piran, je leta 2001 ustanovila občina Piran za izvajanje programov in dejavnosti s področja dela z mladimi, mladinske kulture, informiranja in svetovanja, izobraževanja in ostalih interesnih dejavnosti za mlade. Od leta 2005 dalje deluje kot program javnega zavoda Športni in mladinski center Piran.

Mladi se torej pri nas lahko družijo in ustvarjajo. Se učijo,  zabavajo. Iščejo informacije. Se obveščajo in osveščajo.

V Piranu: od 12h do 20h

Ul. IX. Korpusa 44a,
6330 Piran

+386(0)41 71 91 33
epicenter@simcpiran.si

V Luciji: od 13h do 19h

Fazanska 1, 6320 Portorož

+386(0)41 71 91 33
epicenter@simcpiran.si

Dejavnosti Mladinskega EPI centra Piran sofinancira Športni in mladinski center Piran iz pridobljenih sredstev Občine Piran.

letak 2019/20

Pišite nam

Za vse informacije smo vam na voljo. Pišite nam ali nas kar obiščite.

Mladinski EPI center Piran

Ul. IX. Korpusa 44a, 6330 Piran
Od 12.00 do 20.00 ure

Telefon

+386(0)41 71 91 33

Email

epicenter@simcpiran.si

Mladinski EPI center Piran, enota Lucija

Fazanska 1, 6320 Portorož, od 13.00 do 19.00 ure