Skip to content Skip to footer

Družabne igre nas učijo pomembnih socialnih veščin (npr. komunikacija z drugimi, pogajanje, deljenje, sodelovanje), postavljanja ciljev, izboljšajo koncentracijo, podaljšujejo obseg pozornosti in naredijo posameznika bolj potrpežljivega in sprejemajočega. Poleg tega družabne igre povezujejo in pomagajo ustvariti močne vezi med posamezniki. Družabne igre nas učijo kako se znajti v življenju.

Mladinska izmenjava “Game of Languages” bo 20 mladim (10 iz Slovenije in 10 iz Francije) omogočila druženje z vrstniki iz druge države, spoznavanje drugih kultur, razvoj zgoraj omenjenih kompetenc in učenje novih jezikov. Udeleženci bodo tekom izmenjave ustvarili družabno igro, ki bo vključevala jezike vseh udeležencev in pri tem izboljšali tudi vsakdanjo komunikacijo v angleškem jeziku.

Izmenjava bo potekala predvidoma od 23. do 30. avgusta v Luciji in je namenjena mladim od 13 do 16 let, ki redno obiskujejo Mladinski EPI center Piran.

Stroške nastanitve in prehrane krije program Erasmus +.