Skip to content Skip to footer

Od 12. septembra do 10. oktobra 2022 bodo v EPI Lucija potekale brezplačne delavnice Izzivi mladosti, namenjene učencem tretje triade OŠ.

Prijave bomo sprejemali od 1. septembra dalje v EPI Lucija oz. prek e-pošte epicenter@simcpiran.si.


S preventivnimi delavnicami želimo pri otrocih in mladostnikih spodbuditi izražanje misli, občutkov in čustev (učiti se regulirati čustva).

Cilji delavnic so:

  • Pomoč otrokom in mladostnikom pri prepoznavanju svojih sposobnosti, virov, razvijanju frustracijske tolerance in socialnih veščin.
  • Pomoč otrokom in mladostnikom pri prepoznavanju in izražanju svojih potreb po sodelovanju in pomoči drugih.
  • S pomočjo različnih ustvarjalnih tehnik otrokom in mladostnikom pomagati v procesu ozaveščanja čustev in dosedanjih strategij soočanja z morebitnimi stresnimi dogodki.
  • Raziskati spremembe, povezane z mladostništvom. Raziskati svoje občutke ob spremembah in razviti mehanizme za spoprijemanje s spremembami. 

Delavnice bosta izvajali:

Manca Švara, mag. umetnosti, specializantka Jungovske analitične psihoterapije. Od leta 2010 je samozaposlena in preko lastnega podjetja deluje na področju psihoterapije, svetovanja in umetnosti. Leta 2022 je ustanovila Zavod Epiona, zavod za vseživljenjsko učenje s pomočjo simbolov in umetnosti s katerim želi posameznike spodbujati k delu na sebi s pomočjo simbolov in umetnosti. Je članica izvršnega odbora društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, članica Slovenske zveze za analitično psihologijo in Mednarodne organizacije za analitično psihologijo v Švici. Deluje pod strokovno supervizijo mednarodno priznanih jungovskih analitikov.

Neva Felicjan, univ. dipl. socialna pedagoginja, svetovalka realitetne terapije, članica društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper. Od leta 2013 deluje kot izvajalka različnih preventivnih delavnic za otroke in mladostnike, pri tem sodeluje z obalnimi osnovnimi šolami, Kriznim centrom za otroke in mladostnike ter drugimi inštitucijami v lokalnem okolju, kjer se vključujejo otroci in mladostniki.  Od leta 2011 je zaposlena kot svetovalka zaposlitve, pred tem je delala na OŠ Livade v svetovalni službi in v podaljšanem bivanju.