Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Praksa in prostovoljstvo

V Mladinskem EPI centru Piran nudimo priložnost prostovoljskega dela oz. opravljanje študijske prakse vsem, ki si želijo delati z otroki in mladostniki. Glede na želje, izkušnje in znanje prostovoljca_ke oz. praktikanta_ke se dogovorimo za urnik, obseg in vsebino dela.

Kaj vse lahko pri nas počneš v okviru prostovoljnega dela oz. študijske prakse si lahko prebereš v nadaljevanju.

Delo v mladinskem centru obsega:

 • izvajanje prostočasnih aktivnosti za otroke in mladostnike,
 • skrb za varno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov,
 • pomoč pri učenju in delanju domačih nalog za učence OŠ in SŠ,
 • druženje z otroki in mladostniki (npr. igranje družabnih iger, klepet, športne aktivnosti),
 • počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda OŠ v času šolskih počitnic,
 • svetovalne pogovore z mladimi in občasno s starši,
 • pripravo dogodkov za mlade,
 • informiranje mladih,
 • pomoč tujim prostovoljcem pri učenju slovenščine,
 • italijanske jezikovne urice,
 • angleške jezikovne urice,
 • načrtovanje in izvedbo mednarodnih mladinskih projektov.

Prostovoljcem oz. praktikantom nudimo:

 • mentorstvo (za področje psihologije, socialnega dela, pedagogike in mladinskega dela),
 • dogovor o prostovoljskem delu,
 • povrnitev potnih stroškov,
 • povrnitev stroškov prehrane (v kolikor aktivnost traja več kot 4 ure strnjeno),
 • zavarovanje za primer poškodbe pri delu,
 • potrdilo o opravljenem delu.

Za opravljanje tega prostovoljnega dela ali prakse niso potrebne predhodne izkušnje.

Podrobnejši opis nekaterih nalog:

1) UČNA POMOČ

Gre za pomoč pri učenju ter pisanju domačih nalog za učence osnovne šole. Delo poteka individualno (enkrat ali večkrat na teden, odvisno od potreb ter razpolage prostovoljcev ter prostorov). Otroci s seboj prinesejo učbenike ter zvezke predmeta, kjer potrebujejo pomoč. Za izvedbo učnih pomoči nudimo prostor ter vse potrebne materiale (papir, pisala, flipchart, tablo, nekatere didaktične pripomočke). 

Naloge:

 • pomoč pri domačih nalogah,
 • pomoč pri ponavljanju učne snovi pred ocenjevanjem.

2) POMOČ TUJIM PROSTOVOLJCEM PRI UČENJU SLOVENŠČINE

Vsako leto gostimo dva ali tri prostovoljce iz tujine. Pri nas opravljajo prostovoljno delo preko programa Evropska solidarnostna enota, nam pomagajo pri vsakdanjih dejavnostih mladinskega centra ter izvajajo dodatne aktivnosti za otroke ter mladostnike. V sklopu projekta smo jim dolžni zagotoviti čas, ki ga namenijo učenju slovenščine. V ta namen imajo spletni program (OLS- online linguistic support), vendar jim v EPI centru tudi mi nudimo pomoč pri učenju slovenščine. 

Pri poučevanju uporabljamo učbenik Čas za slovenščino. Prostovoljcem, ki bi pri nas poučevali slovenščino, nudimo prostor, učbenik, pomoč pri pripravi učne ure ter vse potrebne materiale. 

Naloge:

 • priprava na učno uro (po učbeniku Čas za slovenščino),
 • priprava dodatnih nalog, materialov (po potrebi),
 • izvedba učne ure,
 • konverzacija s prostovoljci.

3) ITALIJANSKE ALI ANGLEŠKE JEZIKOVNE URICE

Ta dejavnost je namenjena osnovnošolcem, ki imajo pri  italijanščini/angleščini težave. Predlagamo učenje jezika na bolj zabaven in sproščen način (igre, glasba, branje, delanje stripov ipd.). Jezikovne urice potekajo v manjših skupinah (do 5 otrok). Prostovoljcem nudimo prostor, materiale, pomoč pri pripravi uric, mentorstvo. 

Naloge:

 • priprava programa (s pomočjo mentorja),
 • priprava na učno uro (priprava materialov, delovnih listov itd.),
 • izvedba jezikovnih uric,
 • vodenje evidence prisotnih.

4) POUČEVANJE SLOVENŠČINE OTROK PRISELJENCEV 

Ta dejavnost je namenjena otrokom priseljencem. Potekala bi individualno ali  v manjših skupinah (do 5 otrok). Prostovoljcem nudimo prostor, materiale (papir, pisala, flipchart, tablo, nekatere didaktične pripomočke), pomoč pri pripravi uric, mentorstvo.

Naloge:

 • priprava ter izvedba učne ure,
 • priprava dodatnih nalog, materialov (po potrebi).

O Mladinskem EPI centru Piran

Mladinski EPI center Piran je enota Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran. Mladinski center deluje na dveh lokacijah, v Piranu (Ulica IX. korpusa 44a) in v Luciji (hiša Faros, Fazanska 1). Naše poslanstvo je, da otrokom in mladostnikom nudimo varen prostor za preživljanje prostega časa ter priložnosti za razvijanje lastnih idej in ustvarjalnosti.

Do obeh centrov lahko pridete tudi z avtomobilom (parkirišče za uporabnike in zaposlene v Mladinskem EPI centru je pred centroma v Piranu in Luciji).

Trenutno v mladinskem centru dela 5 mladinskih delavcev in 3 prostovoljci v okviru Evropske solidarnostne enote.

Prijave za prostovoljno delo ali študijsko prakso sprejemamo celo leto. V kolikor vas zanima katero od zgoraj opisanih del, nas lahko kontaktirate na epicenter@simcpiran.si oz. nas obiščete v EPI-ju v Piranu ali Luciji. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in se dogovorili za srečanje.