Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Počitniško varstvo

V delu poletnih počitnic organiziramo Program počitniškega varstva za mlajše otroke osnovnih šol v Občini Piran.

Program je organiziran v času od 7.30 do 16. ure. Otrokom zagotovimo tri obroke hrane. Dopoldneve si naredimo športne na bližnjem stadionu, se sprehodimo po mestu in okolici, gremo do Fiese, si ogledamo kako posebnost ali znamenitost … V času po kosilu pa otroci uživajo v ustvarjalnih delavnicah, pri interakcijskih, družabnih in drugih igrah … Včasih pa se za cel dan odpravimo na izlet …

Prispevek za program je 9 €/dan. Potrebna je predhodna prijava!

Pred prijavo si natančno preberite pravilnik o počitniškem varstvu. Povezava do prijavnice.

 

PRAVILNIK PROGRAMA POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 2023 V ŠIMC – MLADINSKEM EPI CENTRU PIRAN

1. TERMIN IZVEDBE

Poletno počitniško varstvo v ŠIMC – Mladinskem EPI centru Piran (v nadaljevanju EPI centru) bomo izvedli v dveh terminih, in sicer:

 1. od 3. do 14. julija v EPI Lucija
 2. od 16. do 25. avgusta v EPI Piran

Varstvo je organizirano ob delovnih dnevih od 7.30 do 16.00, otrok naj pride v varstvo do 8.20

2. KRAJ IZVEDBE

Varstvo se bo izvajalo:

 • v juliju v prostorih EPI centra Lucija, Fazanska 1, Lucija
 • v avgustu v prostorih EPI centra v Piranu, Ulica IX. korpusa 44a.

3. STAROST in ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Program je namenjen otrokom, ki so v tekočem šolskem letu (2022/23) obiskovali 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole. V program sprejmemo največ 20 otrok. V primeru, da bo za posamični termin prijavljenih manj kot 10 otrok, si pridržujemo pravico, da varstvo za tisti termin odpovemo. 

4. NAČIN PRIJAVE 

Otroka v program varstva prijavite preko elektronskega obrazca. Pri prijavi je potrebno navesti vse zahtevane podatke. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. 

Prijave se začnejo sprejemati z dnem objave razpisa varstva. Razpis bo posredovan staršem po elektronski pošti, objavljen bo na spletni strani https://epicenter.simcpiran.si/ in na Facebook profilu Mladinski Epicenter. 

Pred objavo razpisa prijava ni možna.

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 9. junija. 

5. OMEJITEV PRAVICE DO PRIJAVE V VARSTVO

Pravice do prijave otroka v varstvo NIMAJO starši/skrbniki, ki imajo do Športnega in mladinskega centra Piran (ŠIMC) kakršne koli neporavnane obveznosti. 

6. SPREJEM PRIJAV IN OBLIKOVANJE SKUPINE

Po preteku prijavnega roka bomo oblikovali skupino največ 20 otrok (oblikovanje vrstnega reda je pojasnjeno v 7. točki). Starši otrok, ki so uvrščeni na seznam varstva, bodo dobili položnico za plačilo akontacije. Potrdilo o plačilu bo potrebno do  16. junija dostaviti EPI centru na naslov Mladinski EPI center Piran, Ulica IX. korpusa 44a, 6330 Piran, starši ga lahko v center osebno prinesejo ali pošljejo na elektronski naslov epicenter@simcpiran.si. Akontacija znaša 4 € za dan varstva. Prav tako bodo starši prejeli prijavnico, ki jo bo potrebno vrniti v določenem roku. V kolikor starši ne bodo do določenega roka posredovali prijavnice in potrdila o plačani akontaciji, se otroka zbriše iz seznama prijavljenih. 

7. PRIORITETE PRI PRIPRAVLJANJU SEZNAMA UDELEŽENCEV

Glede na omejeno število mest v programu počitniškega varstva se seznam udeležencev oblikuje ob upoštevanju: 

 1. spodaj opisanih kriterijev in 
 2. časa prijave – znotraj vsake skupine učencev, opredeljene v kriterijih, se upošteva čas na način, da so otroci, ki so bili prej prijavljeni, na seznamu uvrščeni višje.

Kriteriji za oblikovanje seznama udeležencev:

 1. Prednost pri sprejemu v počitniško varstvo imajo učenci, ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran in v občini Piran tudi obiskujejo osnovno šolo. Ko se na seznam (ob upoštevanju časa prijave) uvrstijo vsi učenci iz te skupine, se na seznam začnejo uvrščati učenci iz naslednje skupine.  
 2. Naslednji so na seznam (če je na njem še kaj prostih mest) uvrščeni učenci:

– ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran, a se šolajo v drugi občini;

– ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran, a v občini Piran obiskujejo osnovno šolo.

 1. V kolikor ostane v skupini še kaj prostora, se na seznam uvrstijo ostali učenci, to so učenci, ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran in se hkrati šolajo izven občine Piran.
 2. Kot zadnji se na seznam uvrstijo učenci, ki so bili prijavljeni z zamudo, to je po razpisanem datumu (ne glede na občino šolanja in bivališča). 

Učenci, ki se niso uspeli uvrstiti na seznam udeležencev v programu varstva, so uvrščeni na čakalno listo. Čakalna lista se oblikuje po enakih kriterijih kot seznam udeležencev. Vodja programa o sprostitvi prostega mesta starše otrok, ki so na čakalni listi, obvesti v najkrajšem možnem času. V obvestilu je navedeno tudi, do kdaj morajo starši javiti, ali se bo otrok udeležil varstva v ponujenem terminu. Po tem roku se mesto ponudi naslednjemu na čakalni listi (tudi v primeru, da se starš na obvestilo ni odzval).

8. CENA IN NAČIN PLAČILA 

Cena programa je 9 € na dan oz. 45 € na teden. Del cene je v obliki akontacije 4 € na dan (oz. 20 € na teden) potrebno plačati ob prijavi (v določenem roku plačana akontacija je pogoj za sprejem otroka v program). Preostali stroški programa se plačajo po izvedenem delu varstva po položnici in znašajo 5 € na dan (oz. 25 € na teden).

9. MOŽNOSTI ODJAVE IZ PROGRAMA

Odjava in povrnitev akontacije je možna v 2 primerih:

 1. Zgodnja odjava: Do 7. julija lahko odjavite otroka od avgustovskega termina varstva. Zgodnja odjava za julijski termin varstva ni možna. Odjavo sporočite pisno na epicenter@simcpiran.si 
 2. Bolezen: V primeru bolezni sporočite odjavo s tekstovnim sporočilom (SMS) na telefonsko številko 041 719 133. Odjava je možna en delovni dan prej do 12.00, v najkrajšem možnem času pa morate dostaviti zdravniško potrdilo o bolezni. V odjavi obvezno navedite termine, za katere odjavljate otroka, in otrokovo ime in priimek. 

Odjava brez vrnitve akontacije:

V primeru, da otroka iz programa odjavite najkasneje en delovni dan prej do 12.00 (brez zdravniškega potrdila), boste za odjavljene termine plačali le akontacijo, ne pa tudi celotnega zneska programa. Odjava je možna le s tekstovnim sporočilom (SMS) na telefonsko številko 041 719 133, obvezno navedite ime in priimek otroka ter datume, za katere odjavljate otroka.

V primeru, da bi odsotnost javili prepozno oz. da iz odjave ne bi bilo razvidno, za katere termine in katerega otroka se iz varstva odjavlja, vam bo izstavljen račun za celoten znesek programa. Prav tako so dolžni celoten znesek poravnati starši, katerih otroci niso bili v varstvu, so pa bili v program prijavljeni in jih starši niso odjavili.  

10. PREHRANA

Otrok (ki pride v varstvo do 8.20) ima v programu zagotovljene 3 obroke hrane, ki jih za nas pripravlja Vrtec Mornarček Piran. V primeru, da otrok potrebuje dietno prehrano, morajo to starši navesti pri prijavi in EPI centru dostaviti zdravniško potrdilo

11. KAJ NAJ IMA OTROK S SABO

Otrok naj ima udobno obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram, saj bomo v vsakem vremenu šli ven (vsaj do vrtca na malico in kosilo). Priporočamo pokrivalo in plastenko za vodo, po potrebi tudi kremo, ki ščiti pred soncem. Otrok ima lahko s sabo copate in svoje igrače, a je dolžan zanje poskrbeti sam. 

12. ZAVRNITEV OTROKA ALI IZKLJUČITEV IZ PROGRAMA

V primeru, da v času programa otrok zboli, so ga starši dolžni priti iskat v najkrajšem možnem času. Če otrok, ko ga pripeljete v varstvo, kaže očitne znake bolezni, ga ne bomo sprejeli v program. V kolikor otrok kljub opozorilom krši pravila EPI centra, ne upošteva navodil zaposlenih in prostovoljcev, je do ostalih nasilen, se ga lahko izključi iz programa. Starši so ga dolžni priti iskat v najkrajšem možnem času. 

13. ODPOVED PROGRAMA

V primeru naravnih in drugih nesreč ali večjega števila obolelih med delavci Mladinskega EPI centra Piran bomo prisiljeni program bodisi skrčiti bodisi odpovedati. V tem primeru bodo starši dobili povrnjen avans.

Piran, 29. 5. 2023                                               Športni in mladinski center Piran

                                                                              Matjaž Ukmar, direktor

Zadnje objavljenje novičke o počitniškem varstvu:
 • Prijava v poletno počitniško varstvo
  Prijave za poletno počitniško varstvo zbiramo do 10. junija 2022. Vse informacije in prijavnica so na voljo tukaj.
 • Počitniško varstvo – prijave
  ŠIMC – Mladinski EPI center Piran letos razpisuje poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda OŠ v naslednjih terminih: od 28. junija…
 • Počitniško varstvo
  Med prvomajskimi počitnicami počitiniškega varstva ne bomo organizirali. V upanju, da se bo epidemiološko stanje izboljšalo pa že načrtujemo poletno počitniško varstvo. Počitniško varstvo bomo…
 • Kaj imata skupnega igranje kart in pridobivanje kompetenc
  Evropska solidarnostna enota nam omogoča, da v svojo ekipo povabimo mlade prostovoljce, ki nam pomagajo pri ustvarjanju programa za otroke in mladino. To poletje smo…
 • Na obisku v muzeju
  V četrtek, 13. avgusta smo se z otroki, vključenimi v program počitniškega varstva v ŠIMC, Mladinskem EPI centru Piran, odpravili na obisk v Pomorski muzej…