Skip to content Skip to footer

Na dvodnevni delavnici, ki je potekala 17. in 18. marca 2022 v Mladinskem EPI centru Piran, so mladi podrobneje spoznali 11 evropskih ciljev mladih, ki so del Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih in poudarjajo izzive s katerimi se srečujejo mladi: enakost vseh spolov, vključujoča družba, informacije in konstruktivni dialog, mentalno zdravje, podeželska mladina v ospredju, kakovostna zaposlitev za vse, kakovostno učenje, prostor in participacija za vse, trajnostna zelena Evropa ter mladinske organizacije in evropski programi.

Udeleženci delavnice so tokrat izbrali 5 ciljev za katere so pripravili pobude, ki bi jih  lahko uresničili v naši lokalni skupnosti in tako izboljšali življenje mladih in občanov na splošno.

5. cilj Mentalno zdravje in dobro počutje

Kako preprečiti slabo počutje?

 • Delamo kar nas veseli (ustvarjalnost).
 • Imamo nekoga, ki nas podpira.
 • Si zastavljamo nove cilje,
 • in se pohvalimo, ko jih dosežemo.

Pobuda : Varen prostor za mlade

 • s poudarkom na inkluzivnosti, enakovrednosti, kjer se lahko mladi družijo, pogovarjajo o težavah in iskanju rešitev
 • prostor, ki si ga sami oblikujejo po svojih željah
 • prostor, kjer lahko organizirajo varne zabave (s prisotnostjo varnostnika in starostno omejitvijo obiskovalcev)
 • prostor bi moral imeti šank, wc, disko kroglo
 • brezplačno testiranje (droge, covid-19 …)

Pobuda: Izobraževanje staršev / odraslih o mentalnem zdravju (novi sistem, drugačni časi)

6. cilj Korak naprej za podeželsko mladino

Pobuda : Izboljšanje mobilnosti mladih na podeželju

 • Električna kolesa za izposojo s postajami po celi občini (po sistemu BicikeLj).
 • Ureditev kolesarskih poti.
 • Taksi za mlade ali boni za taksi:
  • občina subvencionira bone dijakom, študentom, brezposelnim mladim,
  • vsak mesec 1 vožnja zastonj (se nabirajo, če kakšen mesec ne porabiš lahko izkoristiš naslednji mesec), vsaka naslednja vožnja znižana na primerno ceno mladim.
 • « Kurijerca » brezplačen mini električni bus, ki bi povezoval celo občino, predvsem zaledje, kjer ni tako pogostih avtobusov (pokličeš na brezplačno številko in te pride iskat).
 • Dijaški boni oz. popust za vozovnice za občasne medkrajevne prevoze (npr. če si želiš 3x na mesec iz Pirana v Koper, se ti ne splača kupiti mesečne vozovnice, enkratna vozovnica pa stane 3,10€ oz. 6,20€ za obe smeri, kar je za mlade velik strošek).
 • Električni skiroji za izposojo po vasi do avtobusne postaje in prostor pri avtobusnih postajališčih, kjer lahko varno pustiš svoj skiro, kolo, skejt … + polnilna postaja za električne skiroje/kolesa.

Pobuda : Gradnja stanovanj za mlade, ki ne bi bila toliko draga.

7. cilj Kakovostne zaposlitve za vse

Pobuda: Ponudba praks in študentskega dela

Vsi javni zavodi in gospodarska podjetja v lasti občine bi omogočili dijakom in študentom občine Piran prakso in študentsko delo. Vsa ponudba praks in študentskega dela v občini Piran bi se objavila na občinski spletni strani.

Pobuda: Spodbujanje podjetništva za ustvarjanje novih delovnih mest

Sofinanciranje novih malih podjetij iz občinskega proračuna – zagonska sredstva.

Zagotavljanje prostorov s strani občine za zagon malih podjetij.

Usposabljanje mladih za samostojno podjetniško pot.

Pobuda : Razvoj trajnostnega in predvsem celoletnega turizma.

Turizem je potrebno razvijati v smeri, da bo destinacija zanimiva celo leto, kar posledično pomeni da delovna mesta ne bodo vezana samo na poletno sezono.

10. cilj Trajnostna zelena Evropa

Pobude :

 • Električna kolesa za vožnjo po občini Piran in urejene kolesarske povezave.
 • Več mest za ločeno zbiranje odpadkov (na veliko javnih mestih so sami smetnjaki za mešane odpadke).
 • Strožji nadzor nad ločevanjem odpadkov.
 • Zamenjava plastične embalaže za papirnato.
 • Šolski programi, ki poučujejo o recikliranju.
 • Povratna embalaža – za plastenke dobimo denar nazaj.
 • Spodbujanje ponovne uporabe embalaže – refill.
 • Izmenjava oblačil.
 • Sajenje cvetočih rastlin za našo in čebeljo oskrbo (hruška, češnja, jablana …).

11. cilj Mladinske organizacije in evropski programi

Pobuda: Večja promocija mladinskih organizacij in evropskih programov

 • Promocija na socialnih omrežjih
 • Informativni dan /sejem organizacij (udeleženci: dijaki srednjih šol; predavatelji: KID Pina ipd.; kraj: avle šol/fakultet)
 • Obisk hiše Evrope v Ljubljani, kjer bi spoznali več o EU, se srečali z znanimi ljudmi
 • TV oddaja s predstavitvijo evropskih projektov za mlade (namenjena staršem, svetovalnim delavcem, učiteljem…)
 • Promocijski materiali (beležke, letaki, brošure, kemiki, hoodiji…)
 • YouTube kanal
 • Obeležitev 9. maja – Dan Evrope

V okviru programa ob dnevu mladosti, bomo v soboto, 28. maja v Luciji pripravili:

 • predstavitvene stojnice mladinskih organizacij in programov, ki so zanimivi za mlade,
 • delavnice Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
 • tekmovanje v pravilnem razvrščanju odpadkov in druge aktivnosti za spodbujanje skrbi za okolje,
 • koncert na katerem bo nastopil Pero Lovšin.

Delavnica je del projekta Lokalne pobude za cilje mladih EU (2021-1-SI02-KA154-YOU-000011564), ki ga izvaja Mreža Mama v sodelovanju s 6 mladinskimi centri po Sloveniji. Projekt sofinancira Evropska unija, program Erasmus +.