Skip to content Skip to footer

V ponedeljek, 27. 11. 2023, smo zaključili z mladinsko izmenjavo Farm to fork, ki je potekala na Sardiniji. Namenjena je bila mladim od 18 do 25 let, prednost pa so imeli mladi iz podeželja. Na projektu smo skozi različne aktivnosti spoznavali skrivnosti modrih con (krajev, kjer ljudje živijo najdlje), se učili o zdravi prehrani ter drugih načinih zdravega življenja. Najljubši sta nam bili delavnici izdelave sira ter zdravilnih čajev. Sir smo lahko že takoj probali, čaje pa smo si odnesli domov. Vrnili smo se polni vtisov, spoznanj, novih prijateljstev, idej za nadaljnje projekte ter nepozabnih trenutkov. 
Izmenjava je bila sofinancirana s strani Evropske unije, programa Erasmus+, organizirali pa so jo naši partnerji iz Italije Associazione Malik.

Lunedì abbiamo concluso con lo scambio giovanile Farm to Fork, che si è svolto in Sardegna. Durante il progetto, abbiamo imparato che cos’e la Blue zone, i quali sono i segreti della longevità, abbiamo discusso sul tema dell’alimentazione sana e altri modi di vivere sano. Ie nostre attività preferite erano il laboratorio sulla produzione del formaggio e quello sulle erbe medicinali. Abbiamo potuto assaggiare subito il formaggio, dalle erbe medicinali invece abbiamo fatto diversi tè per portare a casa. Siamo tornati pieni di impressioni, conoscenze, nuove amicizie, idee per nuovi progetti e momenti indimenticabili.

Lo scambio è stato cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.