Skip to content Skip to footer

O dostojanstvu in pravicah

“Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.”  (1. člen Splošne deklaracije človekovih pravic)

S temi besedami smo začeli današnje srečanje z učenci 3. a iz OŠ Cirila Kosmača Piran. Največ pozornosti smo namenili pravici otrok do izobrazbe. Pogledali smo, kako je s tem pri nas sedaj in kako je bilo v preteklosti ter kaj se dogaja drugod po svetu. Veliko smo se pogovarjali tudi o tem, kaj lahko vsak od nas stori, da drugim ne krši pravic in da spoštuje njihovo dostojanstvo. Kajti vsak od nas lahko spreminja svet na bolje. Če le hoče, seveda.

prav3.a_17_1 prav3.a_17_2 prav3.a_17_3 prav3.a_17_4 prav3.a_17_5

Delavnico smo izvedli v sodelovanju z UNESCO klubom Piran, finančno jo je podprla Občina Piran.