Skip to content Skip to footer

Predavanje o učenju otrok z avtistično motnjo

V petek, 10. 4. 2015,  smo z zanimanjem prisluhnili specialni pedagoginji Eriki Perić in profesorici defektologije Tanji Lozej. Predstavili sta nam izkušnjo, ki sta jo dobili ob študijskem obisku in hkratnem izobraževanju na šoli TreeHouse School v Londonu. Šola je bila ustanovljena na pobudo in s pomočjo staršev otrok z avtističnimi motnjami. Tako učenje otrok, kot tudi celotno delovanje na šoli poteka po principih metode Uporabnega vedenjskega učenja ABA (Applied Behavior Analysis) za otroke z avtistično motnjo (AM). Predstavili sta nam organizacijo šole in njeno delovanje, usposobljenost kadra, tako strokovnega, kot tehničnega, ki so vsi strokovno izobraženi za delovanje po principih ABA, podporo tako kadru, kot staršem idr. Posebej sta poudarili visok etični standard učiteljev in njihovo predanost delu in otrokom.

Zagotovo ni moč prakse enega okolja preprosto preslikati v drugo okolje. Zagotovo pa je moč uporabiti posamične elemente, predvsem tiste, ki preverjeno delujejo.

avtizem1

avtizem2