Skip to content Skip to footer

Posvet v Piranu se je odvil 25. maja 2022, na katerem so mladi skupaj s strokovnjaki s področij prometne varnosti in zdravja ter lokalnimi odločevalci iskali rešitve za problematiki pitja alkohola in vožnje pod vplivom med mladimi v lokalnem okolju.

Ugotovitve mladih

Strinjajo se, da do alkohola precej lahko dostopajo, največkrat doma, pa tudi v trgovinah in barih nimajo večjih težav kupiti želeno. Prepoznavajo pomanjkanje pogovora in ozaveščanja o škodljivosti alkohola in pri tem izpostavili šolo kot dober prostor za to. Prav tako opažajo, da se tako mladi kot odrasli velikokrat ne znajo zabavati brez alkohola, kar bi želeli spremeniti. Zavedajo se, da smo za naslavljanje problematike pitja in vožnje pod vplivom odgovorni vsi. Svoj del odgovornosti pri tem prepoznavajo v zavedanju posledic, ki jih neodgovorno vedenje ali odločitve lahko pustijo tako posamezniku kot drugim, pa tudi v dobri organizaciji, ko gredo na zabavo.

Konkretne predloge mladih lahko prebrete v akcijskem načrtu, ki so ga 1. 7. 2022 predali tudi županu občine Piran, Đeniu Zadkoviču.