Skip to content Skip to footer

V tem šolskem letu poleg varnega prostora za preživljanje prostega časa v Mladinskem EPI centru Piran otrokom in mladostnikom ponujamo tudi nekaj organiziranih dejavnosti.

EPI center Piran:
– Ustvarjanje s Puranom: torek, od 18. do 19.30. ure

EPI center Lucija:
– Gledališka skupina kEPIca: torek, od 14.30 do 16.00
– Italijanske urice: sreda, od 14.30 do 15.30

Letni prispevek za posamično organizirano dejavnost je 10 €.

V delu poletnih počitnic bomo za učence od 1. do 5. razreda OŠ organizirali počitniško varstvo. Informacije o varstvu bodo objavljene v razpisu v začetku junija 2024. Prijave bomo zbirali po objavi razpisa.

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DELL’ EPI CENTRO 2023/24

In questo anno scolastico, oltre a garantire la sicurezza dello spazio per trascorrere il tempo libero nel centro giovanile “EPI center” Pirano, ai bambini e ai giovani offriamo anche alcune attività organizzate.

EPI centro Pirano:
– Creare con Puran (laboratorio artistico): martedì, dalle 18:00 alle 19:30

EPI centro Lucia:
– Il gruppo filodrammatico “kEPIca”: martedì, dalle 14:30 alle 16:00
– Italijanske urice (ore italiane): mercoledì, dalle 14:30 alle 15:30

Il contributo annuale per ciascuna attività organizzata è 10 euro.

Durante le vacanze estive, per gli alunni dalla 1a alla 5a classe della scuola elementare, organizzeremo l’assistenza per le vacanze. L’informazioni per l’assistenza saranno pubblicate nel bando l’inizio di giugno 2024. Le richieste raccoglieremo dopo la pubblicazione del bando.