Skip to content Skip to footer

KOPER, 18. JUNIJ 2020 Kot odgovor na veliko brezposelnost med mladimi in istočasno nizko stopnjo zaposlenosti v nevladnem sektorju smo v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA začeli s projektom Social Innovators. V sklopu projekta bomo z več kot 40 nevladnimi organizacijami omogočili mladim, da pridobijo edinstveno priložnost sodelovanja v nevladnem sektorju. S pomočjo mentorjev bodo pridobili pomembne delovne kompetence, eden/ena od njih pa bo nagrajen/a z enoletno zaposlitvijo v izbrani organizaciji.

Mladim od 18 do 30 let ponujamo 80-urno izobraževanje na delu v več kot 40 nevladnih organizacijah iz celotne Slovenije. V njih bodo pod izkušenim mentorstvom imeli možnost nadgrajevanja in pridobivanja novih kompetenc na različnih področjih (projektno vodenje, komuniciranje, izobraževanje, administracija, zagovorništvo) ter priložnost, da v izbrani nevladni organizaciji pomagajo skrbeti za boljši svet. Najboljše izpeljano izobraževanje na delu bomo nagradili z enoletno zaposlitvijo v organizaciji, kjer je izobraževanje potekalo. Mladi se lahko na vabilo na izobraževanje na delu prijavijo na spletni strani pina.si/social-innovators. Prijave bomo zbirali do 10. julija 2020.

Zakaj pridobiti izkušnje v nevladnem sektorju?

„Z današnjim življenjskim slogom mladi vse bolj izgubljajo smisel za pripadnost in delo v svoji skupnosti. Vse je preveč globalno in razširjeno na neke splošne in nerealne materije. S tem si tudi pridobijo občutek za odgovornost in dobro delo ter ponovno vzpostavijo osebno interakcijo. Delo pod dobrim mentorstvom jim omogoči bolj kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa jim da pomembne kompetence za bodoče zaposlovanje,” je motivacijo za pridružitev h kampanji opisal Andrej Žveglič iz športnega društva KhunKao.

Aljaž Zupan iz Društva Lojtra pa meni, da “pogosto visoka stopnja skladnosti med osebnim prepričanjem o tem, kaj pomeni biti koristen, in praktičnem udejanjanju tega prepričanja v lokalnem okolju posameznika dela nevladne organizacije posebne, privlačne, potrebne. Proces dela posameznika pripelje do soočenja lastnih prepričanj in predstav širšega okolja, ki se nujno razlikujejo. Tu leži ogromen potencial učenja, ki se napaja iz osnovnega prepričanja o tem, kaj pomeni biti koristen, a se hkrati sooča z okolico, ki misli drugače. Tu je mesto učenja, delovanja v različnih okoljih, grajenja socialne mreže, predvsem pa spoznavanja sebe in svoje okolice; to je razlog, zakaj je izkušnja dela v nevladnem sektorju za mlade koristna in potrebna.”

Zakaj pridobivati praktične izkušnje tekom študija?

“Motivacija je misel, da lahko svoje terenske supermoči odkrivamo med tem, ko na faksih krepimo svoj um. Toliko izzivov tam zunaj kliče po naših znanjih, mislih in čustvih. In nevladne organizacije rabijo ljudi, ki so sposobni in motivirani jih nasloviti,” je motivacijo za zasnovo projekta povzela Kaja Cunk, vodja projekta Social Innovators in strokovna sodelavka PiNE.

Projekt Social Innovators v štirih evropskih državah mladim ponuja zaposlitvene priložnosti, s katerimi lahko udejanjajo svojo človečnost, željo po skrbi za človekove pravice, okolje, enakopravnost vseh živih bitij, skrbi za ranljive skupine, za zdravje, dostop do kulture, socialnega varstva, športa in informacij. Mlade k sodelovanju vabimo s komunikacijsko kampanjo na plakatih ter socialnih omrežjih, nagovarjamo pa jih s tremi kreativnimi rešitvami: Negovanje sveta je lahko služba, Reševanje sveta je lahko služba ter Lepšanje sveta je lahko služba. Z njimi jih želimo spodbuditi, da naj pri odločanju za svojo poklicno pot razmislijo tudi o službi v nevladnem sektorju, v katerem lahko prispevajo k pozitivnim spremembam v svetu in v družbi. 

Za več informacij in izjave smo na voljo na darja.orazem@pina.si ali 041 850 728 (Darja Oražem, komuniciranje).