Skip to content Skip to footer

Od 29. junija do 10. julija

Od 3. do 31. avgusta

Zaradi težav, s katerimi smo se soočali preteklo poletje, ŠIMC – Mladinski EPI center Piran letos razpisuje počitniško varstvo s spremenjenimi razpisnimi pogoji. Pripravili smo PRAVILNIK programa, v katerem so vsi pogoji natančno opisani. Na tem mestu bi želeli izpostaviti le sledeča pravila:

  1. PRIJAVA V PROGRAM VARSTVA

Zaradi omejitve števila otrok in velikega povpraševanja bomo pri oblikovanju seznama otrok, katerih starši bodo prijavo oddali pravočasno (do 12. 6.), upoštevali naslednje kriterije:

  1. Prednost pri sprejemu v počitniško varstvo imajo učenci, ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran in v občini Piran tudi obiskujejo osnovno šolo. Ko se na seznam (ob upoštevanju časa prijave) uvrstijo vsi učenci iz te skupine, se na seznam začnejo uvrščati učenci iz naslednje skupine.  
  2. Naslednji so na seznam (če je na njem še kaj prostih mest) uvrščeni učenci:

– ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran, a se šolajo v drugi občini;

– ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran, a v občini Piran obiskujejo osnovno šolo.

  1. V kolikor ostane v skupini še kaj prostora, se na seznam uvrstijo ostali učenci, to so učenci, ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran in se hkrati šolajo izven občine Piran.
  2. Kot zadnji se na seznam uvrstijo učenci, ki so bili prijavljeni z zamudo, to je po razpisanem datumu (ne glede na občino šolanja in bivališča). 

Učenci, ki se niso uspeli uvrstit na seznam, so uvrščeni na čakalno listo. Znotraj posamične skupine učencev se vrstni red oblikuje glede na čas prijave (kdor prej odda prijavo, je višje na seznamu). 

Prijavo bo mogoče oddati le preko spletnega obrazca

  1. PLAČILO AKONTACIJE OB PRIJAVI

Zaradi nedoslednosti obiska otrok glede na prijavo smo se odločili za plačilo akontacije ob prijavi. Cena programa je 7 € na dan, akontacija pa je 3 € na dan

Staršem otrok, uvrščenih na seznam, bomo posredovali podatke za plačilo akontacije in prijavnico. Predložitev dokazila o plačilu akontacije in vrnjena izpolnjena prijavnica do 18. 6. je pogoj za uvrstitev otroka na končni seznam udeležencev v programu počitniškega varstva. 

  1. PRAVICE DO PRIJAVE NA POČITNIŠKO VARSTVO NIMAJO STARŠI, KI IMAJO NEPORAVNANE OBVEZNOSTI DO ŠIMC-a. 

  1. ODJAVA IZ PROGRAMA 

Zgodnja odjava, ki omogoča vračilo plačila akontacije, je možna le za avgustovski termin varstva. Odjavo je potrebno pisno posredovati na epicenter@simcpiran.si najkasneje do 7. 7. 

Odjava z vračilom akontacije je mogoča tudi v primeru bolezni otroka. Odjavo je potrebno sporočiti s SMS sporočilom, ki naj vsebuje ime in priimek otroka ter dneve, za katere ga odjavljate, na številko 041 719 133. Odjavo pošljite najkasneje en delovni dan prej do 12.00, poleg tega v najkrajšem možnem času dostavite zdravniško potrdilo o bolezni.

V primeru, da boste otroka s SMS sporočilom odjavili najmanj en delovni dan prej do 12.00 (zaradi drugih razlogov, ne bolezni), vam ne bomo zaračunali preostalega stroška varstva, ki znaša 4 € na dan, a tudi akontacije ne bomo vračali.

Vse ostale odjave se smatrajo za prepozne. Starši boste morali poravnati polno ceno programa. Prav tako se obračuna polna cena programa v primerih, ko je bil otrok v varstvo prijavljen, a ga ni obiskoval (in ni bil odjavljen). 

V želji, da bi prihajalo do čim manj zapletov, vas prosimo, da si PRAVILNIK res natančno preberete. 

Piran, 2. 6. 2020                                                                       Mladinski EPI center Piran

                                                                                                           Lada Tancer, vodja