Skip to content Skip to footer

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Operacija je omogočila mladim od 15. do vključno 29. leta zgodnjo in kakovostno zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem povečala delež zaposlenih mladih, vključenih v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Taka zaposlitev mladim omogoča možnost zaposlitve in pridobivanja kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega dela.

V Športnem in mladinskem centru Piran, Mladinskem EPI centru Piran je bila na operaciji, ki je trajala 8 mesecev (1. 3. 2018 – 31. 10. 2018) zaposlena 1 mladinska delavka. Po koncu operacije je bila mladinska delavka zaposlena še en mesec (1. – 30. 11. 2018), potem pa je nadaljevala s študijem.

Mladinska delavka je v tem obdobju izvedla vse v projektu načrtovane aktivnosti. Sama ali s sodelavci je izpeljala nekaj ustvarjalnih ter izobraževalnih delavnic. Aktivno je sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne mladinske izmenjave “Youth (vs) with seniors” v Piranu ter spremljala skupino mladih na izmenjavi “Act local, Think global” v Palermu. Aktivno je sodelovala tudi pri izvedbi programa počitniškega varstva, ki ga organiziramo za učence OŠ v Občini Piran ter družabnih/filmskih večerov, ki so jih želeli organizirati mladi, ki obiskujejo naš center. Mladinska delavka je imela tudi aktivno vlogo pri povezovanju z različnimi lokalnimi društvi in organizacijami. Z upravljanjem naših družbenih omrežij je skrbela za razpoznavnost centra.

Podrobnosti o izvedeni operaciji si lahko preberete tudi v priloženem dokumentu.


Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o operaciji in podobnih priložnostih najdete na https://www.eu-skladi.si in na spletni strani URSM.